استقرار میز خدمت به منظور ارائه خدمات بیمه ای در مدیریت شعب تهران بزرگ بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهاپس از چندین مرحله رایزنی و مذاکره فی مابین مدیران مربوطه در مدیریت شعب تهران بزرگ بانک کشاورزی و شرکت خدمات بیمه ای مهریاران آتیه کشاورز ، در اردیبهشت ماه سال جاری میز خدمت به منظور ارائه خدمات بیمه ای در محل این مدیریت مستقر شد .

بصیره امن زاده ، مدیر عامل شرکت خدمات بیمه ای مهریاران آتیه کشاورز در این باره گفت :
هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن و بالا بردن میزان رضایت بیمه شدگان گرامی که از پرسنل و خانواده بزرگ بانک کشاورزی می باشند ، است . لازم به ذکر است این واحد تنها دو روز در هفته فعالیت دارد .
واحد ارائه خدمات بیمه ای شرکت مهریاران آتیه کشاورز پیش تر در محل ادارات مرکزی دایر شده بود که همچنان در حال ارائه خدمات می باشد .