برگزاری جلسه هفتگی معاونین با حضور مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

اخبار و رویدادهادر آخرین روز خرداد ماه سال جاری جلسه هفتگی معاونین با حضور مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی برگزار شد .

حاضرین پیرامون مسائل داخلی صندوق به بحث و گفتگو نشستند و خط مشی ها و سیاست های جدید سازمان از طرف مدیر عامل صندوق به معاونین جهت اقدام ، ابلاغ شد .
دکتر زلقی بر تقویت سیستم نظارتی و اجرای دقیق مباحث حاکمیتی نسبت به پرسنل و واحدهای زیر مجموعه تاکید و اذعان داشت اجرای سیاست های جدید بصورت مدون می تواند راه سازمان را بیش از پیش برای رسیدن به اهداف پیش رو هموار سازد .