حضور معاونت بورس و بیمه صندوق در مرکز ارتباط تامین آتیه

اخبار و رویدادهاروز سه شنبه مورخ 3 تیر ماه 1399ساعت 10 الی 11 آقای ایرج رضی ( معاون بورس و بیمه صندوق ) در محل مرکز ارتباط تامین آتیه حضور دارند.

به استحضار اعضاء محترم صندوق رفاه و تامین آتیه میرساند روز سه شنبه مورخ 3 تیر ماه 1399ساعت 10 الی 11 آقای ایرج رضی ( معاون بورس و بیمه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ) در محل مرکز ارتباط تامین آتیه آماده پاسخگوئی به سوالات شما سروران گرامی در رابطه با مسائل بیمه ای خواهد بود .