گزارش عملکرد پروژه سروش مهر تا پایان سال 98

اخبار و رویدادهاپروژه تسهیلاتی سروش مهربرای اولین بار در سیستم بانکی کشور در تاریخ 1/6/96 با تخصیص 200 میلیارد ريال سرمایه گذاری اولیه توسط صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی شروع شد .

پروژه تسهیلاتی سروش مهربرای اولین بار در سیستم بانکی کشور در تاریخ 1/6/96  با تخصیص 200 میلیارد ريال سرمایه گذاری اولیه توسط صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی شروع شد .
به گزارش بهروز یزدان پناه ( مدیر پروژه تسهیلاتی سروش مهر ) این پروژه در دو فاز اجرا شد که در فار اول آن تسهیلات مربوطه تنها به بازنشستگان وظیفه بگیران و از کارافتادگان بانک کشاورزی اختصاص یافت . پس از اجرای موفق فاز اول این پروژه ، صندوق رفاه در اردیبهشت ماه سال 98 اقدام به اجرای فاز دوم این پروژه و تخصیص تسهیلات مربوطه به پرسنل شاغل نمود .
پس از گذشت حدود دو سال و نیم و از اجرای این پروژه در آذر ماه 98 مجموعاً 768 میلیارد ريال طبق آئین نامه مربوطه و از محل سرمایه تخصیصی صندوق رفاه بصورت ماهانه و با مشارکت بانک قرض الحسنه مهر ایران به کلیه اعضاء با نرخ بازپرداخت 3.5 درصد بصورت قرض الحسنه پرداخت شده است که به شرح زیر میباشند :
فاز اول : تسهیلات بازنشستگان ، وظیفه بگیران و از کارافتادگان
-    تسهیلات کمک هزینه ازدواج و خرید جهیزیه 1182 فقره
-    تسهیلات کمک هزینه درمان بیماریهای صعب العلاج 330 فقره
-    تسهیلات کمک هزینه تحصیلی 1785 فقره
-    تسهیلات کمک هزینه معیشتی 5434 فقره
-    تسهیلات صندوق همیاری 12 فقره
فاز دوم : تسهیلات شاغلین
-    تسهیلات کمک هزینه ازدواج و خرید جهیزیه 347 فقره
-    تسهیلات کمک هزینه ردمان بیماریهای صعب العلاج 170 فقره
-    تسهیلات کمک هزینه تحصیلی 280 فقره
-    تسهیلات صندوق همیاری 2 فقره
همچنین صندوق رفاه و تامین آتیه پس از وقوع سیل در استانهای جنوبی و غربی کشور و همچنین زلزله استان کرمانشاه ، پس از کارشناسیهای انجام شده اقدام به پرداخت جمعا 251 فقره تسهیلات قرض الحسنه جهت جبران بخشی از خسارات وارده به پرسنل بانک نمود .
تا کنون در طرح تسهیلاتی سروش مهر تعداد 9774 فقره تسهیلات به اعضاء صندوق رفاه و تامین آتیه پرداخت شده و اعطاء تسهیلات همچنان ادامه دارد .