شفاف سازی در حوزه بیمه صندوق رفاه و تامین آتیه

اخبار و رویدادهاصندوق رفاه و تامین آتیه که متولی انواع بیمه های کارکنان است از طریق انتشار بروشورهای الکترونیکی شفاف سازی در حوزه بیمه را آغاز نموده است.

آقای ایرج رضی معاون امور بیمه و بورس صندوق رفاه و تامین آتیه که متولی امور بیمه ای ( بیمه ششگانه ) کارکنان و خانواده های آنان است می گوید : این بروشورها بمنظور تنویر افکار کارکنان و آگاهی از شرایط و ضوابط برخورداری از این پوشش های بیمه ای تهیه شده است.

وی ادامه داد : اکثر کارکنان در خصوص نحوه و شرایط و همچنین ضوابط برخورداری از بیمه های دایر شده آگاهی کافی نداشته و این مهم موجب نا رضایتی آنان می گردید که با انتشار این بروشورهای الکترونیکی ، گام مهمی در این خصوص بر داشته شده است.

ایشان این نوید را دادند که به منظور کاهش حضور فیزیکی کارکنان  و اطلاع از وضعیت بیمه ایی خود  بزودی اپلیکیشن بیمه ایی صندوق  که در آن تمامی موارد بیمه­ای درج گردیده و همکاران نیز می توانند  از طریق آن از  وضعیت بیمه ایی خود مطلع و درخواست های خود را نسبت به پوشش های مختلف آن اعلام کنند  راه اندازی خواهد شد.

رضی خاطر نشان کرد که این صندوق در حال تهیه "طرح جامع بیمه ای "است که پس از اخذ تاییدیه از مسئولین ذیربط بانک آن را اجرایی خواهد نمود. این طرح مزایای فراوانی برای همکاران به همراه خواهد داشت.