شرایط و ضوابط استفاده از خدمات بیمه ای

اخبار و رویدادهابه اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند به منظور بهره مندی از خدمات و پوشش های بیمه ای صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایلهای مربوطه نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط بهره مندی پوششهای بیمه ای اقدام نمایید

 به اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند  به منظور بهره مندی از خدمات و پوشش های بیمه ای صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایلهای مربوطه نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط بهره مندی  پوششهای بیمه ای اقدام نمایید .

این پوشش ها که می بایست به همراه تاییدیه و درخواست شما نسبت به نوع پوشش بیمه ایی باشد عبارتند از :

 

بیمه عمر زمانی ( بیمه عمر و حوادث کارکنان بانک کشاورزی )  دانلود فایل :   بیمه_عمر_زمانی_بيمه_عمر_و_حوادث_كاركنان_بانك_كشاورزي.pdf

 

بیمه نامه در مان تکمیلی   دانلود فایل :

 بروشور_درمان.pdf

 

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی کارکنان بانک کشاورزی  دانلود فایل :

بیمه_آتشسوزی_منازل_کارکنان_بانک_کشاورزی.pdf

 

بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان بانک کشاورزی   دانلود فایل :

بیمه_مسئولیت_حرفه_ایی_کارکنان_بانک_کشاورزی.pdf