انتصاب معاون مالی و رفاهی صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

انتصاب، تبریک، تسلیتدر مراسمی با حضور مدیر عامل محترم صندوق رفاه , معاونین محترم صندوق , مدیر عامل محترم گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ....

در مراسمی با حضور مدیر عامل محترم صندوق رفاه , معاونین محترم صندوق , مدیر عامل محترم گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز و تعدادی از مدیران ارشد هلدینگ در روز یکشنبه مورخ 27/11/1398 جناب آقای حسن پورمند بعنوان معاون مالی و رفاهی صندوق منصوب شدند .

ایشان از سال 1379در بانک کشاورزی مشغول خدمت میباشند . از جمله مهمترین عناوین شغلی ایشان میتوان به ریاست شعب بانک در چند شهرستان , معاونت امور استخدام ، بازنشستگی و برون سپاری اداره کل امور کارکنان و معاونت مرکز پژوهشهای کاربردی بانک اشاره کرد .

 جناب آقای دکتر زلقی ( مدیر عامل صندوق ) با قدردانی از زحمات و اقدامات جناب آقای مهندس پورخانی ( معاونت سابق امور مالی و رفاهی صندوق و مدیر عامل فعلی گروه سرمایه گذاری ) برای معاونت جدید آرزوی موفقیت و بهروزی کردند .