انتصاب سرپرست جدید گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

انتصاب، تبریک، تسلیتاز تاریخ 98/04/13  طی حکمی از سوی آقای روح الله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، آقای خسرو پورخانی به سمت سرپرست گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز(هلدینگ مالی ) منصوب گردید.

 MR.Poorkhani

 

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه، خسرو پورخانی ضمن برخورداری از حسن سابقه در سمت های قبلی خود از سال 77 تا 97 بیش از 20 سال در امور شرکت ها در سمت های مختلف از قبیل عضو هیئت مدیره، مدیر تصفیه، نماینده بانک در مجامع شرکتها و کارشناس مالی ناظر بانک درشرکتهای مختلف بانک که بزرگترین آن شرکت کشت و صنعت کارون بوده، فعالیت داشته است و از ابتدای سال 97 نیز به عنوان معاونت مالی رفاهی صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی مشغول خدمت بوده است.

 

poorkhanihokm