اعطای 7 هزار فقره وام به اعضای صندوق در سال 96

اخبار و رویدادهابه گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی صندوق رفاه و تامین آتیه كاركنان بانک کشاورزی،  بهروز یزدان پناه ، مدیر پروژه سروش مهر ، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال جاری در حوزه رفاهی گفت : از مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال 96 ، پرداخت وام به بازنشستگان بانک کشاورزی در قالب طرح سروش مهربود که با استقبال بی نظیری از سوی همکاران روبرو شد .

وی ادامه داد : در همین راستا تاکنون بیش از 7 هزار فقره وام به همکاران بازنشسته ، در غالب تسهیلات اعلامی در طرح سروش مهر، پرداخت شده است که در نوع خود رکوردی در صندوق رفاه محسوب می شود.
"پزدان پناه" در خصوص برنامه های سال آتی حوزه رفاهی صندوق نیز گفت : برای سال آینده نیز برنامه های خوبی در حوزه رفاهی و تسهیلاتی برای همکاران شاغل در نظر گرفته شده که متعاقبا ، به همکاران اطلاع رسانی خواهد شد