پیام مدیر عامل

شرح پیام مدیرعامل

                                                                                            باسمه تعالی

 

با سلام و احترام؛

         ضمن گرامیداشت خدمات مدیران و کارکنان صندوق در سال های گذشته، هم اکنون که در فرآیند جاری خدمت رسانی به همکاران و اعضاء گرانقدر صندوق به ویژه همکاران معظم بازنشسته بانک، این مسئولیت مهم بر عهده ما قرار گرفته است؛ جا دارد تا با بازبینی فرآیندهای کاری و ارائه راهکارهای تازه، متناسب با سطح انتظارِ همکاران و اعضاء صندوق از یک طرف و از سویی دیگر منابع و امکانات صندوق،فصل نوینی از تلاش برای ارائه خدمت با کیفیت، مسئولانه و همچنین نقش آفرینی به منظور ارتقاء جایگاه و نقش صندوق در افزایش منابع درآمدی  و ارائه خدمات به اعضاء محترم به طریقی هوشمندانه، مبتنی بر بکارگیری دانش روز در بازار و شرایط اقتصادی به کار گرفته شود، تا با اتکا به سرمایه انسانی ارزشمند صندوق و بهره مندی از دانش متخصصین صاحب صلاحیت و حرفه ای زمینه های برتری برای صندوق فراهم و نمایان شود.

 

به همین منظور انتظار می رود، همکاران محترم با عزم جمعی و رعایت اصول حرفه ای باتلاش بیش از پیش نسبت به انجام امور صندوق اقدام نمایند. برخی از مهمترین اقدامات موردنظر عبارتد از:

 

-          حفظ کرامت و احترام به اعضاء صندوق به ویژه همکاران گرانقدر بازنشسته.

-          دریافت پیشنهادهای  سازنده اعضاء صندوق و پردازش و بررسی پیشنهادها به منظور اصلاح فرآیندها و انجام مناسب امور صندوق.

-          تلاش برای افزایش اعتبار و جایگاه صندوق از طریق انتخاب کار درست و انجام درست کارها.

-          خودکارسازی فعالیت ها و خدمات تکرارپذیر صندوق از طریق به کارگیری فناوری های روز.

-          حفظ و حراست از منابع و امکانات صندوق و پرهیز از انجام هرگونه هزینه غیرضرور و تلاش برای افزایش بهره وری و منابع صندوق.

-          انجام کارها و ارائه خدمات تعریف شده صندوق به اعضاء گرامی با سرعت و دقت و در کوتاهترین زمان ممکن.

-          پاسخگویی به خواسته های فردی اعضاء محترم صندوق و راهنمایی و ارائه مشورت مناسب برای پاسخ به درخواست آن ها.

-          ارائه گزارش عملکرد صندوق در مقاطع زمانی مناسب به ذینفعان.

 

امید است که خداوند تبارک و تعالی ما را در مسیرتحقق اهداف صندوق هدایت و یاری فرمایند.

 

                                                                       صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی

                                                                                            منوچهر حیاتی