بازنشستگی

ارتباط با روسای کانون های بازنشستگی

آذربایجان شرقی مهندس قویدل ۰۹۱۴۴۱۵۰۲۱۲
آذربایجان غربی شمس الدین شفائی ۰۹۱۴۴۴۱۴۷۴۰
اردبیل قربان رستمی ۰۹۱۴۱۵۱۶۰۸۱
اصفهان حجت ا… اله بیگی ۰۹۱۳۳۱۴۶۹۰۳
البرز مسعود نصیری ۰۹۱۲۵۴۵۰۹۱۵
ایلام صادق نعمتی نژاد ۰۹۱۸۱۴۱۱۶۵۲
بوشهر محمد رضا حمزه نیان ۰۹۱۷۱۷۱۲۹۰۹
چهارمحال و بختیاری محمد قاسمی دهکردی ۰۹۱۳۱۸۲۰۳۷۲
خراسان جنوبی علیرضا کمیلی ۰۹۱۵۵۶۱۱۳۵۳
خراسان رضوی علیرضا نودهی مقدم ۰۹۱۵۱۱۷۲۸۶۹
خراسان شمالی احمد بزازان ۰۹۱۵۸۸۷۶۶۰۱
خوزستان حاج عبدالحمید مختارزاده ۰۹۱۶۹۰۰۸۹۴۳
جنوب کرمان محمدرضا فرودنیا ۰۹۱۳۱۴۸۳۰۹۲
زنجان عباس محیطی ۰۹۱۲۳۴۲۰۳۹۴
سمنان محمد رضا شکری ۰۹۱۲۳۳۱۰۶۳۱
سیستان و بلوچستان محمد رضا نخعی ۰۹۱۵۵۴۳۱۲۳۹
فارس محمد تابع خلیلی ۰۹۱۷۱۱۲۹۲۶۳
قزوین حسن مصداقی ۰۹۱۶۹۶۹۷۰۸۴
قم رضا لاجوردی ۰۹۱۲۳۵۱۰۵۲۴
کردستان عبداله احمدی ۰۹۱۸۳۷۱۲۵۸۱
کرمان حسین نکو آمال ۰۹۱۳۱۴۱۰۶۹۳
کرمانشاه منوچهر شریفی ۰۹۱۸۸۳۹۰۳۶۲
کهکیلویه و بویر احمد    
گلستان خلیل نقاش ۰۹۱۱۱۷۱۲۲۰۶
گیلان محمدتقی میرزا نژاد ۰۹۱۱۳۸۲۱۰۰۸
لرستان نیازعلی اقبالی ۰۹۱۶۹۶۹۷۰۸۴
مازندران عزت اله خانی ۰۹۱۱۱۵۳۷۵۴۰
مرکزی علیرضا امانی ۰۹۱۸۸۴۸۹۲۸۷
هرمزگان سید ضیا هاشمی ۰۹۱۷۷۶۳۵۲۱۲
همدان خانم صدیقه حسینی ۰۹۱۸۱۰۷۴۹۹۵
یزد جواد حاتمی ۰۹۱۳۱۵۲۱۶۳۳
کانون مرکزی محمد نقی ذوقی ۰۹۱۲۳۲۷۵۱۳۸