هویت سازمانی

چشم انداز، ماموریت، اهداف و برنامه ها

چشم انداز؛

چشم انداز صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی رسیدن به رتبه اول بین کلیه صندوق‌های رفاه و تامین آتیه بانک‌های کشور در ارائه خدمات رفاهی به اعضای صندوق طی ۵ سال آینده است. 

ماموریت؛

ماموريت اصلی صندوق رفاه و تامین آتیه برای دستیابی به این چشم انداز، اعطای پاداش پایان خدمت، اعطای کمک هزینه معیشتی به کارکنان بازنشسته، از کارافتاده و وظیفه بگیر، تسویه مانده بدهی انواع تسهیلات مسکن، تعمیرات و ضروری دوران اشتغال کارکنان فوت شده، اعطای کمک هزینه دفن و کفن، سرمایه گذاری پس انداز و اقساط دریافتی از کارکنان، اعطای کمک‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی به کارکنان، ارائه کلیه خدمات ضروری  به خانواده همکاران متوفی، اعطای حق بیمه  به از کارافتادگان و افرادی که دچار نقص عضو شده و انجام سایر فعالیت‌های رفاهی و معیشتی متناسب با نیاز جامعه هدف صندوق است.

اهداف و برنامه ها؛

در این راستا صندوق رفاه و تامین آتیه سعی و تلاش خود را برای اصلاح و بهینه سازی ساختار اجرایی خود به کار برده است. راه اندازی شرکت هاي سرمایه گذاری با اتکا به نیروهای مستعد و توانمند بانک از شاغل و بازنشسته از قدم‌های اصلی در پیشبرد این هدف مهم است.

امید داریم با به کارگیری آخرین علوم و تکنولوژی روز و ورود به بازار کسب و کار در حوزه‌های مالی، بازرگانی، گردشگری، ساختمانی و فناوری اطلاعات و تمرکز به کارایی، افزایش بهره وری و سود سرشار محقق شود تا علاوه بر افزایش منابع و دارایی صندوق، ارتقای خدمات و بهبود معیشت همکاران عضو در سراسر کشور میسر شود.