بیمه

جدول شرح خدمات بیمه

 به اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند  به منظور بهره مندی از خدمات و پوشش های بیمه ای صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایلهای مربوطه نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط بهره مندی  پوششهای بیمه ای اقدام نمایید .

این پوشش ها که می بایست به همراه تاییدیه و درخواست شما نسبت به نوع پوشش بیمه ایی باشد عبارتند از :

 

بیمه عمر و حواددث کارکنان(اجباری و اختیاری):

جهت دانلود کلیک کنید

 

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی کارکنان بانک کشاورزی  دانلود فایل :

جهت دانلود کلیک کنید

 

بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان بانک کشاورزی   دانلود فایل :

جهت دانلود کلیک کنید

 

عمر و حوادث گروهی همسر و فرزندان کارکنان بانک کشاورزی99-1400 :

جهت دانلود کلیک کنید

 

بیمه تکمیلی درمان افراد خارج از تکفل پرسنل بانک کشاورزی:

راهنمای استفاده از سیناد

شیوه نامه بیمه درمان تکمیلی 1401

شیوه نامه صندوق رفاه و آتیه کارکنان بانک کشاورزی