بیمه

جدول شرح خدمات بیمه

 به اطلاع تمامی اعضاء محترم صندوق می رساند  به منظور بهره مندی از خدمات و پوشش های بیمه ای صندوق رفاه و تامین آتیه می توانید از طریق دانلود فایلهای مربوطه نسبت به مطلع شدن از شرایط و ضوابط بهره مندی  پوششهای بیمه ای اقدام نمایید .

این پوشش ها که می بایست به همراه تاییدیه و درخواست شما نسبت به نوع پوشش بیمه ایی باشد در 1403-1402 عبارتند از :

 

بیمه عمر و حوادث کارکنان(اجباری):

جهت دانلود کلیلک کنید

 

بیمه عمر و حوادث کارکنان(اختیاری):

جهت دانلود کلیک کنید

 

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی کارکنان بانک کشاورزی  دانلود فایل :

جهت دانلود کلیک کنید

دانلود فرم اعلام خسارت منازل مسکونی

 

بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان بانک کشاورزی  دانلود فایل :

جهت دانلود کلیک کنید

 

عمر و حوادث گروهی همسر و فرزندان کارکنان بانک کشاورزی :

جهت دانلود کلیک کنید

 

فرم اعلام خسارت مسئولین باجه:

جهت دانلود کلیک کنید

 

بیمه تکمیلی درمان افراد خارج از تکفل پرسنل بانک کشاورزی:

راهنمای استفاده از سیناد

شیوه نامه بیمه درمان تکمیلی 1402

شیوه نامه صندوق رفاه و آتیه کارکنان بانک کشاورزی